Consello de dirección 2007-2011

 Presidencia

Xose Salgado Agrelo

 xose.salgado@mdemeira.org
 Vicepresidencia

Victor Lopez Hernandez

 victor.lopez@mdemeira.org
 Secretaría

 Felpe Nieto Pérez

  felipe.nieto@mdemeira.org
 Tesourería

 Ermitas Rodríguez

 rodríguez.ermitas@gmail.com
 Vogal

 Daniel Pedreira Sinde

 daniel.pedreira@mdemeira.org
Vogal

 Rafa Sobrado

 rafa_sf@hotmail.es
 Vogal

 Lola Eiras Perez

 lola.eiras@mdemeira.org